Lista projektów unijnych

POPC działanie 1.1

Nr umowy: POPC.01.01.00-32-0289/16

Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu choszczeńskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Nr umowy: POPC.01.01.00-32-0284/16

Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu drawskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


 

POIG działanie 8.4

Nr umowy: POIG.08.04.00-32-208/13-00

Tytuł projektu: Zapewnienie mieszkańcom gminy Drawno, Kalisz Pomorski i Barlinek szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

unia_echo


 

Nr umowy: POIG.08.04.00-32-148/13-00

Tytuł projektu: Zapewnienie mieszkańcom gminy Bierzwnik, Choszczno, Krzęcin i Drawno szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

unia_echo


Nr umowy: POIG.08.04.00-32-381/12-00

Tytuł projektu: Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH dla miejscowości – trwale białych plam – w gminie Choszczno i Recz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

unia_echo


Nr umowy: POIG.08.04.00-32-425/12-00

Tytuł projektu: Zapewnienie mieszkańcom gminy Choszczno, Krzęcin i Pełczyce szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

unia_echo


Nr umowy: POIG.08.04.00-32-160/11-00

Tytuł projektu: Zapewnienie mieszkańcom gminy Choszczno i Recz szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

unia_echo


RPO działanie 3.1

Nr umowy: WND-RPZP.01.03.01-32-044/12

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji polegającej na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla firmy E-cho sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

unia_pomorze


RPO działanie 1.1.3

Nr umowy: UDA-RPZP.01.01.03-32-073/09-00

Tytuł projektu: INWESTYCJA W INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ UMOWŻLIWIAJĄCĄ WDROŻENIE NOWYCH USŁUG W FIRMIE E-CHO SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

unia_pomorze