Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 102/01/201705.01.2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu choszczeńskiego”, na obszarze POPC 1.1: POPC01_321256, w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 202/01/201702.01.2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu drawskiego”, na obszarze POPC 1.1: POPC01_321257, w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 201/08/201617.08.2014

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu drawskiego”, na obszarze POPC 1.1: POPC01_321257, w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 101/08/201617.08.2014

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu choszczeńskiego”, na obszarze POPC 1.1: POPC01_321256, w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 401/06/2014 20.06.2014

W związku z realizacją projektu pt. „Zapewnienie mieszkańcom gminy Drawno, Kalisz Pomorski i Barlinek szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH „, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, w odpowiedzi na poniższe zapytanie.

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 501/06/2014 16.06.2014

W związku z realizacją projektu pt. : „Zapewnienie mieszkańcom gminy Bierzwnik, Choszczno i Krzęcin szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, w odpowiedzi na poniższe zapytanie.

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl

E-CHO Sp. z o.o.
73-200 Choszczno
ul. Rynek 2

Tel. 95 765 13 39
Fax 95 765 14 49


Zapytanie ofertowe 201/09/201320.09.2013

W związku z realizacją projektu pn. „Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH dla miejscowości – trwale białych plam – w gminie Choszczno i Recz „, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, w odpowiedzi, na poniższe zapytanie ofertowe.

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl

E-CHO Sp. z o.o.
73-200 Choszczno
ul. Rynek 2

Tel. 95 765 13 39
Fax 95 765 14 49


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 301/09/201316.09.2013

W związku z realizacją projektu pt. „Zapewnienie mieszkańcom gminy Choszczno, Krzęcin i Pełczyce szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH „, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, w odpowiedzi na poniższe zapytanie.

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl

E-CHO Sp. z o.o.
73-200 Choszczno
ul. Rynek 2

Tel. 95 765 13 39
Fax 95 765 14 49


Zaproszenie do składania ofert nr 101/05/2013Choszczno, 06.05.2013 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Zapewnienie mieszkańcom gminy Choszczno i Recz szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, w odpowiedzi zapytanie zawarte w poniższym zaproszeniu.

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl

E-CHO Sp. z o.o.
73-200 Choszczno
ul. Rynek 2

Tel. 95 765 13 39
Fax 95 765 14 49


Zaproszenie do złożenia oferty nr 03062012-1Choszczno, 03.06.2012 r.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, prosimy o złożenie oferty cenowej na wykonanie specjalistycznej usługi doradczej do zadania:

Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji polegającej na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla firmy E-cho sp. z o.o.”

W razie pytań informacji udziela:
Seweryn Szymczak – tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl

E-CHO Sp. z o.o.
73-200 Choszczno
ul. Rynek 2

Tel. 95 765 13 39
Fax 95 765 14 49