Tytuł

Projekty unijne

POPC działanie 1.1

Nr umowy: POPC.01.01.00-32-0289/16
Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu choszczeńskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nr umowy: POPC.01.01.00-32-0284/16
Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu drawskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

POIG działanie 8.4

Nr umowy: POIG.08.04.00-32-208/13-00
Tytuł projektu: Zapewnienie mieszkańcom gminy Drawno, Kalisz Pomorski i Barlinek szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nr umowy: POIG.08.04.00-32-148/13-00
Tytuł projektu: Zapewnienie mieszkańcom gminy Bierzwnik, Choszczno, Krzęcin i Drawno szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez budowę sieci FTTH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013