Tytuł

Współpraca operatorska

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją światłowodowej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektów:

1. numer POPC.01.01.00-32-0284/16 pod nazwą Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu drawskiego;

2. numer POPC.01.01.00-32-0289/16 pod nazwą Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu choszczeńskiego

prezentujemy przygotowaną dla Państwa ofertę świadczenia usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodną z dokumentem Wymagania dla Sieci NGA-POPC[1]. Poniżej przedstawiamy listę lokalizacji wybudowanych w ramach obydwu projektów.

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji (SK), który składa się z aktywnej skrzynki e-mail: hurt@e-cho.pl oraz strony internetowej dostępnej pod adresem: www.e-cho.pl/wspolpraca. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy w pierwszej kolejności wysłać do nas wniosek o zawarcie Umowy Ramowej, który można pobrać tutaj.

Procedura uzyskania dostępu do sieci NGA-POPC określona jest w przesyłanych do Państwa dokumentach, tj. w umowie ramowej oraz w umowach szczegółowych.

Współpraca oparta jest na przepisach art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych[2] oraz Wymaganiach dla sieci NGA-POPC, stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie budowy naszej sieci oraz załącznik do przygotowanej dla Państwa oferty.

Zainteresowany przedsiębiorca w pierwszej kolejności wysyła do nas zapytanie i następnie zawiera umowę ramową regulującą dostęp hurtowy do naszej sieci, a kolejno – na podstawie zamówień – umowy szczegółowe na poszczególne usługi. Możliwość świadczenia przez nas usług hurtowych rozpoczyna się od momentu podpisania umowy ramowej. Po zawarciu umowy ramowej istnieje możliwość ustalenia warunków współpracy w ramach jednej z kilku oferowanych przez nas usług:

– usługi BSA,

– usługi dostępu do Kanalizacji Kablowej,

– usługi dostępu do Ciemnych włókien,

– usługi LLU,

– usługi Kolokacji,

– połączenia sieci w trybie kolokacji,- połączenia sieci w trybie liniowym

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, w razie zainteresowania lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem SK.

Z wyrazami szacunku,

Biuro Współpracy Międzyoperatorskiej E-CHO Sp. z o.o.

[1] Dokument jest dostępny pod adresem: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Za%C5%82%C4%85cznik-8-Wymagania-dla-sieci-NGA-POPC1.pdf

[2] Tj. z dnia 13 października 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 wraz z późn. zm.

Załączniki:
Lista lokalizacji wybudowanych w ramach projektu POPC.01.01.00-32-0284/16
Lista lokalizacji wybudowanych w ramach projektu POPC.01.01.00-32-0289/16
Wniosek o zawarcie umowy ramowej